dinsdag 17 februari 2009

Man vs. Vlees

HLN.be, er staat werkelijk vanalles op:

Een opmerkelijk onderzoek toont aan het mannelijk brein halfnaakte dames eerder als 'objecten' bekijkt.
Bij een experiment lichtten bepaalde delen van de mannelijke hersenen op die eerder worden geassocieerd met het kijken naar objecten.
Susan Fiske, één van de vorsers van de Princeton University, stelt dat mannen halfnaakte dames 'depersonaliseren', waardoor ze deze meer zien als objecten dan als mensen. "Uiteraard beseffen ze dat het over mensen gaat en zien ze hen niet letterlijk als 'object'. Verwonderlijk is wel dat de mannelijke hersenen op dezelfde manier reageren als bij het kijken naar een object".

Gewoonte
De reden? Gewenning, zo gelooft Fiske. Net als bij geweld op televisie, raak je eraan gewend. Doordat tegenwoordig zoveel getinte afbeeldingen te zien zijn, reageren de mannenhersenen anders op vrouwelijk schoon. (lvl)

Há, we kunnen er niet aan doen, 't is de schuld van de media! 'Het mannelijk brein', je zou er haast een contradictio in terminis in kunnen zien.

Geen opmerkingen: